Τράπεζα Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0328.98.0200791822

IBAN: GR 05 026 0328 0000 98 0200 7918 22

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού: 6901 131439 597

ΙΒΑΝ: GR 23 0171 9010 0069 0113 1439 597